papiery wartościowe

Czym są akcje i jakie typy akcji zdołamy współcześnie wyliczyć?

Inwestycje, papiery wartościowe
Author: www.sxc.hu
Source: www.sxc.hu
Akcje to papiery wartościowe z dziedziny finansów, które sumują w sobie prawa o charakterze niemajątkowym i majątkowym jakie wynikają z uczestniczenia akcjonariusza w spółce komandytowo - akcyjnej czy również akcyjnej. Akcje muszą być pisemnym dokumentem, jaki obejmuje pewne praktyczne dane, takie jak nazwę firmy, jej siedzibę i dodatkowo adres, datę zarejestrowania spółki, oznakowanie sądu rejestrowego, datę wystawienia akcji i niemało innych.