Jak prezentuje się postępowanie windykacyjne? Co zrobić, gdy odezwie się do nas windykator? Jak się zachować?

Każdy, kto ma pewne niespłacone rachunki, niewyrównany debet na koncie bankowym lub inne zaległości finansowe może oczekiwać, iż w określonym momencie otrzyma telefon od firmy windykacyjnej. Taka rozmowa z windykatorem często nie jest zbyt miła i często budzi strach i agresywne nastawienie. Niestety dość często ludzie zatrudnieni w firmach windykacyjnych wykazują się arogancją, co nie sprzyja rozwiązaniu problemu.

Dług
Author: Christian Schnettelker
Source: http://www.flickr.com
Jeśli otrzymamy telefon od firmy windykacyjnej przede wszystkim musimy zachować spokój i wymagać od naszego rozmówcy, by ten jasno i precyzyjnie objaśnił sprawę zadłużenia. Dłużnik ma prawo (zobacz kliknij ten serwis http://winski.pl/) wiedzieć konkretnie o jaką kwotę chodzi i z czego dokładnie ona wynika. Firma windykacyjna powinna również przysłać listownie pismo które wzywa nas do spłaty kwoty zadłużenia z wyjaśnieniem podstawy roszczenia. Jeżeli nie ma wątpliwości co do podstawy roszczenia, trzeba spokojnie umówić się z windykatorem na termin spłaty. Windykator dość często nalega na jak najszybszą i jednorazową spłatę zadłużenia, jednakowoż w przypadku ciężkiej sytuacji finansowej dłużnika, ma on pełne prawo prosić o rozłożenie spłaty na raty.

Żeby uniknąć problemów z firmą windykacyjną trzeba ustalić faktycznie realny termin spłaty zadłużenia, z jakiego dłużnik da radę się wywiązać. Obiecywanie niezbyt realnych terminów spowoduje najpierw ostrzejsze oraz bardziej nieprzyjemne działania windykatora, a w przypadku dalszej zwłoki w zapłacie należności nawet skierowanie sprawy na drogę sądową i potem komorniczą. Rzeczowe przedstawienie windykatorowi naszych sposobów uregulowania długu pozwoli na zatwierdzenie warunków spłaty i bezproblemowe zakończenie postępowania w firmie windykacyjnej - polecamy.

Dłużnicy
Author: OTA Photos
Source: http://www.flickr.com
W kontaktach z firmą windykacyjną nie można unikać telefonów i rozmów z windykatorami, gdyż to przyśpieszy nieprzyjemną dla nas procedurę sądową i komorniczą. Regulacja długu w okresie windykacji polubownej dotyczy jedynie kwoty głównej i ewentualnych odsetek ustawowych, natomiast sąd i komornik doliczą inne opłaty i koszty postępowania, jakie będzie trzeba spłacić.

Warto więc pokonać strach i niechęć, i wynegocjować z windykatorem odpowiedni dla nas, a nie dla firmy windykacyjnej termin spłaty, ażeby jak najprędzej i bez dalszych przykrych zdarzeń zakończyć sprawę. Jak o to nie zadbamy nasza sytuacja może być bardzo trudna, a przecież nikt nie chciałby trafić na takie coś, jak lista dłużników. Zadbajmy więc o to profesjonalnie i w odpowiednim czasie, by nie było za późno.