Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2405 of /var/www/vhosts/ground7.com/includes/menu.inc).

Odprawy emerytalne to jednorazowe należności pieniężne dla zatrudnionych idących na emeryturę.

Wszystkie jednostki pozostające pod zarządem ustawy o rachunkowości mają zadanie uczynienia owej pracy jak wycena instrumentów finansowych. Od zadania tego mogą się zwolnić tylko te jednostki, które nie podlegają obowiązkom wydania swego sprawozdania finansowego corocznemu zbadaniu, bo nie dopełniają przewidzianych ustawą założeń. Rozporządzenie o instrumentach finansowych planuje, iż niektóre instrumenty finansowe wyceni się w korygowanej cenie nabycia, zwanej także zamortyzowanym kosztem.
finanse
Wycena instrumentów finansowych zawiera:

– zobowiązania finansowe (np. z tytułu kredytu, pożyczki), z wyjątkiem pozycji zabezpieczonych, wierzytelnosci finansowych przeznaczonych do obrotu a także instrumentów pochodnych o charakterze zobowiązań, – kredyty udzielone a także należności swoje nieprzeznaczone do sprzedania, – aktywa finansowe (tak jak papiery dłużne) trzymane do daty wymagalności, – składniki aktywów finansowych mające datę wymagalności, dla jakich wartość godziwa nie powinna być ustalona w sposób wiarygodny.

Zatrudniony, który odchodzi na emeryturę jest uprawniony do odprawy emerytalnej. Odprawy emerytalne ta są jednorazowe, a ich wysokość wyliczona jest od formy pracy czynionej przez pracownika. Od razu warto wspomnieć o tym, że odprawa emerytalna może być wypłacona odchodzącemu na emeryturę tylko jeden raz. Pracownik, który powróci do pracy w trakcie emerytury nie uzyskuje kolejnego uprzywilejowania do odprawy emerytalnej. Co ważne na wypłate odprawy mogą liczyć wszyscy pracownicy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy bez baczenia na wymiar czasu pracy, rodzaj umowy czy podstawę zatrudnienia. Z uprzywilejowania tego nie moga skorzystać jednak jednostki zatrudnione na posadzie umowy o dzieło albo umowy zlecenia. Przepisy szczegółowo
finanse
Source: http://pixabay.com
stanowią, iż odprawa emerytalna jest świadczeniem jednorazowym, ponieważ pracobiorca, który dostał odprawę nie ma możliwości ponownie dostać do niej prawa.
Potwierdza to stanowisko Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 8.08.1998 r.

Jeśli chcesz zdobyć więcej informacji na prezentowany temat, to znajdziesz je niewątpliwie po przejściu do źródła - tam są one niesamowicie ciekawe.

(III APa 53/98, LexPolonica nr 1909589), gdy podał, że ustawodawca właściwie przewidział możność parokrotnego przechodzenia na emeryturę, lecz wykluczył możność roszczenia wypłaty odprawy emerytalnej za każdym razem. Dlatego też bardzo ważne jest, aby fakt wypłacenia odprawy emerytalnej uwzględnić w świadectwie pracy. Dzięki owej informacji kolejny pracodawca będzie miał możliwość zweryfikowania czy owemu pracownikowi należna jest odprawa, czy już owego uprawnienia nie ma.