Usługi finansowe - czym one są i jakie rzeczy tak naprawdę mamy możliwość do nich zaliczyć?

Przede wszystkim zanim zaczniemy nasz nowy artykuł, powinniśmy wytłumaczyć, czym jest usługa typu finansowego - a jest to najzwyczajniej usługa świadczona przez konkretny podmiot, który działa typowo w sektorze finansowym (czyli przez tak zwanego "pośrednika finansowego"), który wiąże się wraz z inwestowaniem, albo uzyskiwaniem środków pieniężnych, oraz zapewnieniem ich odpowiedniego przepływu między uczestnikami konkretnego rynku.


biznes
Author: greensefa
Source: http://www.flickr.com
finansowy
Author: The Liverpool School of English
Source: http://www.flickr.com


No i tu ukazuje się zasadnicze pytanie: Jakie podmioty można zaliczyć do tego konkretnego rodzaju usług?


Jak to się okazuje, nasze polskie prawo pewne usługi finansowe posiada nadmienione w Ustawach związanych z ochroną niektórych praw typu konsumenckiego, a także w odpowiedzialności za różne szkody, które to są wyrządzone poprzez jakiś produkt niebezpieczny. Wynajdziemy w nim pewnego typu finansowy misz-masz, jednakże złączony ze sobą najbardziej istotnymi kwestiami. Są tam bez żadnych wątpliwości: Pierwsze - czynności bankowe; 2. umowy tak nazywanego "kredytu konsumenckiego"; Trzecie - czynności związane z ubezpieczeniem; oraz 4. umowy uczestnictwa w środku takiego typu rzeczach jak choćby: fundusze typu inwestycyjnego "otwarte", "specjalistyczne" fundusze inwestycyjne znowu typu "otwartego", czy też fundusze typu inwestycyjnego przezywane "zamkniętymi", oraz następne "specjalistyczne" fundusze typu inwestycyjnego, tym razem "zamknie", a także fundusze inwestycyjne nazywane po prostu "mieszanymi".


Jak więc można zauważyć, do usług typowo finansowych nie podlicza się żadnych umów powiązanych z członkostwem w typowo otwartym funduszu emerytalnym, czy umów, które to układają się na tak przezywane "pracownicze" programy rodzaju emerytalnego.