LED

Telebim 80 jako nośnik marketingu

Telebim promocyjny
Author: clry2
Source: http://www.flickr.com
Telebim to wielkoformatowy ekran diodowy jest nazwany także ekranem wizyjnym. To oczywiście za sprawą cyfrowej technologii diodowej, również czynnych i pełnych kolorów obrazów, reklam, bądź spotów reklamowych, telebimy zatrzymują uwagę konsumenta, także oddziaływają na rozpoznawalność marki.
Telebim daje ogromne potencjały reklamy przestrzennej, pozwalając na przedstawianie umownych animacji i projekcję treści reklamowej.