umowy

Sposób na uniknięcie dużych kosztów pracy - dowiedz się na ten temat więcej informacji

umowa o pracę
Author: Victor
Source: http://www.flickr.com
Dzisiaj największe znaczenie ekonomiczne mają średnie oraz małe firmy. Poziom zatrudnienia w tych jednostkach w bezpośredni sposób jest zależny od kosztów zatrudnienia - im wyższe koszta tym mniejsza chęć przedsiębiorców do zatrudniania nowych pracowników na umowę o pracę. Naturalne jest wtenczas, że poszukują oni innych opcji zatrudnienia pracownika chociażby na umowę o dzieło. Z punktu spojrzenia pracodawcy to rozwiązanie korzystne, obniża koszty pracy przez unikniecie płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.