akcje

Czym są akcje i jakie typy akcji zdołamy współcześnie wyliczyć?

Inwestycje, papiery wartościowe
Author: www.sxc.hu
Source: www.sxc.hu
Akcje to papiery wartościowe z sfery finansów, które łączą w sobie prawa o charakterze niemajątkowym oraz majątkowym które wynikają z uczestniczenia akcjonariusza w spółce komandytowo - akcyjnej bądź też akcyjnej. Akcje muszą być pisemnym dokumentem, jaki zawiera pewne rzeczowe dane, takie jak nazwę firmy, jej siedzibę i adres, datę zapisania spółki, oznakowanie sądu rejestrowego, datę wystawienia akcji i niemało innych.